Ægtefælleudlæg

Ægtefælleudlæg

Hvad er ægtefælleudlæg?

Reglen om ægtefælleudlæg findes i dødsboskiftelovens § 22.
Efter denne regel, kan udlæg af et ”beskedent bo ” til en længstlevende
ægtefælle, finde sted, såfremt ægtefællen anmoder om det. Anmodningen skal fremsendes til Skifteretten. Du finder nærmeste Skifteret her.

En længstlevende ægtefælle har altid ret til, af dødsboet, at udtage så
meget af arven i boet, at værdien heraf sammenlagt med ægtefællens
egen formue (det vil sige vedkommendes boslod, arvelod og særeje)
udgør indtil 790.000 kr. (2020 tal).

Der er dog særlige regler, såfremt den førstafdøde ægtefælle er død før
de nye arveregler trådte i kraft pr. den 01.01.2008, og den længstlevende begærer et uskiftet bo skiftet i levende live.

At benytte reglerne om ægtefælleudlæg er i mange tilfælde et meget
fornuftigt alternativ til reglerne om uskiftet bo.

Hos JuraNord ser vi desværre alt for ofte, at mange, der ikke kender
reglerne  har valgt at sidde i uskiftet bo, selv om de
med fordel kunne have valgt at udtage hele boet efter reglerne om ægtefælleudlæg.

Det er en betingelse for at benytte reglen om ægtefælleudlæg, at der
intet bliver at udlodde i arv til andre arvinger, og at ægtefællen påtager
sig ansvaret for den afdødes gældsforpligtelser.

Skifteretten kan dog uanset dette bestemme, at et bo i stedet skal behandles efter lovens øvrige regler, såfremt værdien af boets aktiver er
meget store og såfremt afgørende hensyn til boets kreditorer taler derfor.

Der skal under alle omstændigheder indgives præklusivt proklama til
Statstidende, selv om boet udlægges som ægtefælleudlæg.

Må det antages, at den afdødes bo var insolvent, kan den længstlevende
ægtefælle, eller en kreditor, anmode skifteretten om at boet tages under
behandling ved bobestyrer, og derved undgå gældshæftelsen.

JuraNord rådgiver gerne om de forskellige skifteformer, da det er vigtigt
for arvingerne, at der vælges korrekt, inden der gives besked til skifteretten. Vi skal derfor opfordre til, at der søges rådgivning i god tid.

Bliv kontaktet