Arveafkald

Hvad er arveafkald?

En arving kan ved et arveafkald give afkald på arv. Det er vigtigt, det kan bevises, at du har afgivet arveafkaldet, og at arvelader har modtaget det, hvis han/hun er i live, eller skifteretten har modtaget det, hvis arvelader er død. Afkald skal gives inden der deles noget ud fra boet.

Hvorfor give arveafkald?

Der kan være flere grunde til at give afkald på arv, men ofte skyldes det at modtageren af arven har så meget gæld (er insolvent), at arven reelt vil gå til kreditorerne, uden at den pågældende ønsker det. Det kan også være fordi arvingen ikke har behov for arven og ønsker, at den skal gå videre til næste generation eller at den pågælende af personlige grunde ikke ønsker at modtage arv fra afdøde

Gratis rådgivningssamtale

Bliv kontaktet inden for 24 timer af en af vores specialiserede jurister, der står klar med juridisk rådgivning og vejledning til de spørgsmål du måtte have. Det er helt gratis og uforpligtende.
Du kan blandt andet få svar på:

  • Hvordan du med et testamente kan undgå arvestridigheder
  • Hvordan du får kontrol over fordelingen af din formue ved død
  • Hvordan du giver din samlever arveret
  • Hvordan en eventuel ægtefælle eller samlevende skal stilles ved din død
  • Hvordan du kan få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremynigheden, hvis du går bort før børnene bliver myndige
  • Hvordan du kan anvende de særlige regler om nedsættelse af boafgiften
  • Hvordan du/I står stillet ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du kan stille dine særbørn på lige fod med dine egne børn
...og meget mere, kontakt os og vi vil være behjælpelige med at opklare de spørgsmål du måtte have. Det er som sagt helt gratis og uforpligtende.
Gratis rådgivningssamtale