Arveafkald

Hvad betyder arveafkald og hvad skal man være opmærksom på? 

Et arveafkald er en tilkendegivelse af at man ikke ønsker at modtage arv, som man ellers er berettiget til. Man kan vælge at give afkald på forventet arv eller falden arv.  Det er vigtigt, at arveafkaldet udfærdiges korrekt, da der kan være skattemæssige konsekvenser forbundet med at give afkald på arv.  

Hvorfor give afkald på arv? 

Der kan være mange – både personlige og økonomiske grunde til, at man ønsker at give afkald på en arv.  

Afkaldsgiver er insolvent

 Hvis du er insolvent og skylder en masse penge væk, kan dine kreditorerne gøre krav på din arv. Hvis du derimod giver afkald på arven, vil arven gå til dine arvinger i stedet for kreditorerne.  

Hvis du vælger at give afkald på arven fordi du er insolvent, skal du dog være opmærksom på, at dit arveafkald kan omstødes. Du kan også risikere, at du spænder ben for dig selv, så du ikke kan få gældssanering.  

Spar boafgiften

Man kan også vælge at give afkald på arv for at spare boafgiften. Hvis man ønsker, at arven alligevel skal gå videre til afkaldsgiverens børn, kan man spare den boafgift, som afkaldsgiver ellers skulle have haft ved at give et arveafkald til fordel for sine egne børn. Det kan også være i tilfælde hvor en søskende eller barn til sine forældre skal arve efter arveladerSøskende skal nemlig ifølge arveklasserne i arveloven betale 36,25% i boafgift. Det afhænger dog meget af ens konkrete livssituation og ønsker, om det er hensigtsmæssigt at give arveafkald.. JuraNord rådgiver konkret herom.   

Hensyn til familiens samlede økonomiske behov

Arveafkald benyttes desuden hvis en anden fordeling ønskes end efter arvelovens regler eller testator i et testamentes ønsker. Det er dog vigtigt man modtager juridisk rådgivning herom, da det kan have skattemæssige konsekvenser hvis arveafkaldet udfærdiges forkert. Hvis man ønsker at give et arveafkald, skal dette under et skifte af et dødsbo gives inden der er udbetalt acontoarv til nogle af arvingerne. 

Afkald mod vederlag

Et arveafkald kan også gives mod at man modtager et vederlag i stedet for det man reelt skulle arve. Det afhænger af den konkrete situation, hvor stort et beløb der udbetales som led i et arveafkald. Hvis arvelader er død, vil vederlader typisk svare til, hvad der alligevel skulle arves i dødsboet. Når der gives arveafkald, bliver man ikke længere impliceret i selve skifteprocessen.  

Hvordan laver man et arveafkald 

Du kan give arveafkald på 2 måder: 

  • Afkald på forventet arv  
  • Afkald på falden arv

Afkald på forventet arv 

Her giver du afkald på arven mens arvelader stadig er i live. Det kan blot ske ved at du skriftligt oplyser arvelader om, at du ikke ønsker at arve. Det er dog vigtigt at der tages stilling til om det alene gives for dig selv eller også på vegne af dine børn. 

Afkald på falden arv 

Afkald på falden arv betyder at du giver afkald på arven efter at arvelader er død. Hvis du vælger at give afkald på falden arv, skal du oplyse det til Skifteretten, de øvrige arvinger eller bobestyreren afhængigt at, hvordan boet efter arvelader bliver opgjort. 

Når du vælger, at give afkald på falden arv, er det vigtigt, at du gør det på det rigtige tidspunkt, ellers vil det få skattemæssige konsekvenser.  

Udover at du skal tage stilling til, om du ønsker at give afkald på forventet eller falden arv, når du udarbejder et arveafkald, skal du også tage stilling til, om det skal været et blankt arveafkald eller personligt arveafkald.  

Vælger du at oprette et blankt arveafkald betyder det, at du ikke alene giver afkald på arven på egne vegne, men også på dine arvingers vegne. Det vil sige, at arven ikke går videre til dine arvinger. Hvis du derimod giver et personligt arveafkald, vil dine arvinger arve i stedet for dig.  

Det er ret vigtigt, at du får alle relevante oplysninger med, når du udarbejder et arveafkald, herunder om  afkaldet er givet mod vederlag, da du ellers risikerer, at det bliver underkendt i retten.  

Udfyld kontaktformularen og få en gratis rådgivningssamtale