Arveudlægning af fast ejendom

Som led i skifte af dødsboer er der ofte faste ejendomme, som enten skal sælges eller alternativt arveudlægges til en eller flere af arvingerne.

Sådan foregår arveudlægning af  Fast ejendom

Når en ejendom skal arveudlægges, skal ejendommen værdiansættes. Dette for at kunne dokumentere værdien over for eventuelle øvrige arvinger og over for SKAT. Det er vigtigt at værdien er den faktiske salgsværdi. 

Sker arveudlægningen før boet er afsluttet, er der tale om en á conto udlægning. Det skal SKAT have information om. 

JuraNords rådgivere kan bistå med at rådgive om arveudlægning af fast ejendom, herunder om de skattemæssige konsekvenser, valg af skæringsdag, prisfastsættelse, arveafkald m.v. 

Vi bistår desuden også gerne med at tinglyse skødet, udfærdige refusionsopgørelse og med at give kvalificeret rådgivning til arvingerne om hele dødsboskiftet, i det omgang arvingerne har behov for det. 

JuraNord hjælpe også med at tinglyse skifteretsattesten som adkomst for den efterlevende ægtefælle som led i dødsboskiftet.

arveudlægning af fast ejendom

Bliv kontaktet