Børnetestamente

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er en erklæring, hvor du giver udtryk for, hvem du anser for bedst egnet til at overtage rettighederne over barnet i tilfælde af, at du selv dør, inden barnet bliver juridisk voksent, dvs. fylder 18 år. Hvis du som forældre alene har forældremyndigheden over barnet, vil barnets anden forældre (mor eller far til barnet) automatisk have en fortrinsret til at få rettighederne over barnet, såfremt du dør. Men også i den situation, vil der være et behov for at lave en skriftlig tilkendegivelse, da I kan omkomme ved den samme ulykke.

Hvis du og din samlever har indgået aftale om fælles forældremyndighed eller i er gift, skal I i fællesskab skrive erklæringen, hvor I peger på den person - eller eventuelt flere personer i en prioriteret rækkefølge - som I anser for bedst egnede til at overtage forældremyndigheden og værgemålet over jeres barn.

Hvad skal du tænke over, når du opretter et børnetestamente?

Et børnetestamente har til formål at sikre dine børns fremtid. Derfor er det en rigtig god idé at tage en samtale med den eller de personer, som evt. skal overtage forældremyndigheden over dine børn, såfremt du skulle gå bort. Du sikrer på den måde, at personerne er bekendt med det ansvar, som du ønsker at tildele dem. Det er også en god idé tale om, hvorvidt værgen skal modtage økonomisk støtte i form af et vederlag fra dine børns arv. Dette kan være med til at støtte børnenes opvækst, og pengene må altid kun bruges på børnene, hvilket også vil fremgå af børnetestamentet.