Børnetestamente

Med et børnetestamente tager du stilling til hvem der skal tage sig af dine børn, hvis du dør, før de er myndige

Et børnetestamente er en erklæring i testamentsform, hvor du giver udtryk for, hvem du anser for bedst egnet til at overtage værgemålet over dit barn eller børn, i tilfælde af, at du dør, inden barnet bliver myndigt. 

Hvis du har ene forældremyndighed over barnet, og du falder bort, inden barnet er fyldt 18 år, vil barnets anden forælder (mor eller far til barnet) automatisk have en fortrinsret til at få værgemålet over barnet. Men også i den situation, vil der være et behov for at lave et børnetestamente, da I kan omkomme ved den samme ulykke, eller det kan være uhensigtsmæssigt for barnet, at den anden forældre bliver værge. 

Hvis du og din samlever har indgået aftale om fælles forældremyndighed eller i er gift, skal I i fællesskab skrive erklæringen, hvor I peger på den person – eller eventuelt flere personer i en prioriteret rækkefølge – som I anser for bedst egnede til at overtage forældremyndigheden og værgemålet over jeres barn.

Et børnetestamente har til formål at sikre dine børns fremtid. Derfor er det en rigtig god idé at tage en samtale med den eller de personer, som evt. skal overtage forældremyndigheden over dine børn, såfremt du skulle gå bort. Du sikrer på den måde, at personerne er bekendt med det ansvar, som du ønsker at tildele dem. Det er også en god idé at tale om, hvorvidt værgen skal modtage økonomisk støtte i form af et vederlag fra dine børns arv. Dette kan være med til at støtte børnenes opvækst, og pengene må altid kun bruges på børnene, hvilket også vil fremgå af børnetestamentet.

Hvad kræves det for at børnetestamentet er gyldigt

Et børnetestamente er gyldigt, når det er underskrevet og datereret af dig som testator. 

Du kan vælge at underskrive med vidner eller ved notar, Vælger du at underskrive med vidner, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for at sende det til familieretshuset.

Vælger du derimod at få det underskrevet for en Notar, sørge Notaren for at det bliver sendt til Familieretshuset.

Børnetestamente

995 inkl. moms (ekskl. afgift)*
 • Fast pris
 • Inkl. juridisk rådgivning
 • inkl. eventuelle rettelser til udkast
Med et børnetestamente tager du stilling til hvem der skal tage sig af dine børn, hvis du dør, før de er myndige

   

        OPRET BØRNETESTAMENTE

        Gør det nemt med JuraNord

   • Personlig rådgivning
   • Skræddersyet testamente
   • Udkast til gennemgang
   • Fast pris

 

Bliv kontaktet