Privat skifte

Efter et dødsfald, skal arvingerne tage stilling til, hvorledes dødsboet skal skiftes. Det er vigtigt at benytte den rigtige skifteform. JuraNord har speciale inden for dødsbobehandling og kan rådgive dig nærmere herom.

Boudlæg

Dødsboer, hvor formuen er under kr. 46.000 (2020-tal), kan udlægges som boudlæg, dvs. udleveres til den nærmeste pårørende uden skifte. Det betyder, at andre arvinger ikke inddrages i dødsbobehandlingen.

Uskiftet bo

Hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle, kan denne blive siddende i uskiftet bo. Parrets fællesbørn skal ikke give samtykke til uskiftet bo. Det skal afdødes eventuelle særbørn derimod. Idag bør man sjældent benytte reglerne om uskiftet bo, da der er mange ulemper forbundet hermed.

Ægtefælleudlæg

Er ægtefællernes samlede formue under 790.000 kr. (2020-tal), kan den efterladte ægtefælle få den samlede formue udleveret. Af samlet formue tæller også pensioner med. Den afdødes børn (fællesbørn og evt. særbørn) arver dermed ingenting. JuraNord rådgiver dig nærmere herom.

Arveafkald

Arveafkald kan oprettes både på forventet arv og ved falden arv. JuraNord rådgiver herom.

Arveforskud/gaver

Et arveforskud kan gøre glæde hos modtageren mens giveren stadig er i live. I mange situationer, ønsker man tidligt at tilgodese sin slægt med arveforskud eller gaver. Dette kan ikke ske via testamente, men med et juridisk arveforskud eller et gavebrev.

Bliv kontaktet