Ejendomshandel

JuraNord bistår dig igennem hele din handel. Vi klarer alt det praktiske, herunder al korrespondance, så du får den komplette sikring af dine interesser. Vi bistår i det omfang det er relevant for dig.

Familieoverdragelse

Hvis en ejendom skal overdrages til et familiemedlem, kan dette nogle gange ske under mere fordelagtige vilkår. JuraNord har speciale inden for ejendomenshandler og kan rådgiver nærmere herom.

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst kan oprettes mellem ugiftesamlevende eller andre, deler ejerskabet til en fast ejendom. Samejeoverenskomsten sikrer klare retningslinjer for, hvad der skal gælde mellem parterne vedrørende ejendommen, herunder hvordan eventuelle konflikter skal håndteres.

Arveudlægning af ejendom

Hvis en ejendom i et dødsbo skal arveudlægges til én af dødsboets arvinger, kan dette ske i forbindelse med boets behandling. Der vil ofte skulle foretages en vurdering for at kunne dokumentere værdiansættelsen over for boets øvrige arvinger og skat.​ JuraNord rådgiver nærmere herom.

Hos JuraNord sidder vi klar til at hjælpe dig med dit testamente

Bliv kontaktet

    Hos JuraNord sidder vi klar til at hjælpe dig med dit testamente