Familieoverdragelse

Familieoverdragelse

Mange familier ønsker at stille deres nærmeste så godt som muligt inden for juraens og skattereglernes rammer. Det kan f.eks. ske ved at lave en familieoverdragelse af familiens sommerhus. 

I forbindelse med dødsfald kan næste generation i familien sikres via testamente, men det kan bestemt også være en overvejelse værd at sørge for, at familiens aktiver, herunder særligt ejendomme, skifter hænder til næste generation, mens forældrene stadig er i live. Derved kan man sammen glæde sig over, at børnene hjælpes og måske samtidig sparer bo- eller gaveafgift som led i generationsskiftet.

Måske man er kommet op i årene og ønsker, at sikre sine børn eller børnebørn mulighed for at overtage ejerskabet af familiens sommerhus, så favorabelt for den næste generation som muligt.
Eller måske skal der ske generationsskifte af en forældrekøbt lejlighed til junior, eller overdragelse af en andelsbolig uden om ventelisterne.
Så bør man tænke på en familieoverdragelse af ejendommen i levende live.

Hvordan foregår en familieverdragelse af fast ejendom?

Reglerne for familieoverdragelse er mere komplekse end man lige tror, men der er i mange tilfælde store fordele at hente for børnene, hvis et generationsskifte af f.eks. sommerhuset eller anden gavegivning m.v. planlægges juridisk korrekt. Gerne i god tid inden forældrene falder bort.

JuraNord rådgiver gerne om reglerne, herunder om hvilke betingelser der skal være opfyldt for at kunne benytte det skattemæssige værdiansættelsescirkulære fra 1982, hvorefter nærtstående i visse tilfælde kan overdrage fast ejendom til en værdi svarende til 15% +/- af den offentlige vurdering af ejendommen og hvordan disse regler hænger sammen med familielån og gaver. Der er mange faldgruber man skal kende til og gerne guides udenom.

Vi anbefaler derfor, at I får rådgivning fra en specialist i Familieoverdragelse, da alle overdragelser mellem familiemedlemmer har mange skatte, familie- og arveretslige aspekter, som bør tages i betragtning, inden der tinglyses. JuraNord rådgiver gerne samlet herom som led i et familieretscheck.

Vi har mange års erfaring familieoverdragelser og kan bistå med udfærdigelse af alle nødvendige papirer såsom, skøde, gældsbreve, gavebreve, tinglysning m.v.

Bliv kontaktet