Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Hvad er et forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Som ægtefæller har den efterlevende ægtefælle mulighed for at sidde i uskiftet bo den dag førsteafdøde ægtefælle går bort. Ved uskiftet bo har enken/enkemanden mulighed for at beholde rådigheden over hele den afdødes formue. På den måde undgår man, at afdødes børn skal have deres arv udbetalt. Når afdødes dødsbo ikke bliver "skiftet", kaldes det et uskiftet bo.

I tilfælde af afdøde havde børn fra tidligere forhold eller ægteskab, skal disse give samtykke til, at den længstlevemde ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Hvis børnene ikke giver samtykke, skal boet efter den førsteafdøde ægtefælle skiftes. Særbørnene har mulighed for at give et forhåndssamtykke til at længstlevende kan sidde i uskftet bo med særbørnene. På den måde sikrer den længstlevende, at kunne sidde i uskiftet bo, uden særbørnene senere kan modsige sig beslutningen.

Hvorfor er uskiftet bo ikke altid det mest ideelle?

Hvis længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, er vedkommende underlagt en række begrænsninger og ulemper. For det første bliver den længstlevende ansvarslig for den førsteafdøde ægtefælles gældsforpligtelser. For det andet må længstlevende imidlertid ikke misbruge sin rådighed over det uskiftede bo.

Hvornår betragtes det som misbrug af rådighed over det uskiftede bo?
Når der laves uforsvarlig spekulationsforretninger, urimeligt forbrug, tegning af en uforholdsmæssig stor pensions- eller forsikringsordning samt ydelse af gaver eller andre begunstigelser, der står i misforhold til det uskiftede bos formue.
Gaverne vil typisk være givet til en ny samlever eller til et af flere børn.
Derudover har den længstlevende ægtefælle ikke mulighed for at indgå ægteskab igen, uden at boet skal skiftes først.

Gratis rådgivningssamtale

Bliv kontaktet inden for 24 timer af en af vores specialiserede jurister, der står klar med juridisk rådgivning og vejledning til de spørgsmål du måtte have. Det er helt gratis og uforpligtende.
Du kan blandt andet få svar på:

  • Hvordan du med et testamente kan undgå arvestridigheder
  • Hvordan du får kontrol over fordelingen af din formue ved død
  • Hvordan du giver din samlever arveret
  • Hvordan en eventuel ægtefælle eller samlevende skal stilles ved din død
  • Hvordan du kan få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremynigheden, hvis du går bort før børnene bliver myndige
  • Hvordan du kan anvende de særlige regler om nedsættelse af boafgiften
  • Hvordan du/I står stillet ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du kan stille dine særbørn på lige fod med dine egne børn
...og meget mere, kontakt os og vi vil være behjælpelige med at opklare de spørgsmål du måtte have. Det er som sagt helt gratis og uforpligtende.
Gratis rådgivningssamtale