Fremtidsfuldmagt

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign. Du kan med en fremtidsfuldmagt selv udpege en person til engang i fremtiden at tage over, hvis du på et tidspunkt mister evnen til selv at tage dig af dine personlige og økonomiske forhold. Hvis du ønsker flere fremtidige fuldmagtshavere, er dette også muligt.

På baggrund af fuldmagten får fuldmagtshaver mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg. Det kan f.eks. blive relevant ved sygdom, svækket mental funktion el. lign., hvor du ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

Vi håber selvfølgelig alle på at være så heldige, at vi vil være ved godt helbred og friske i hovedet frem til den dag vi ikke er her længere. Vi ved dog også at der er en stor risiko for, at dette ikke vil være tilfældet, men at vi derimod får brug for hjælp til at varetage vores personlige- og økonomiske forhold. Derfor er det en god idé at forberede sig, og overveje en fremtidsfuldmagt.
Hvis du en dag ikke længere kan tage vare på dine personlige- eller økonomiske forhold, er det muligt at få beskikket en værge af Statsforvaltningen. Det kan være at den værge der beskikkes er en af dine nærtstående, men det kan også være en af Statsforvaltningens professionelle værger, som hverken kender dig eller din hverdag. Du kan desuden også risikere at Statsforvaltningen ikke vil beskikke dig en værge, fordi du ikke har tilstrækkelig formue, på trods af at du har brug for hjælp til at forvalte dagligdagen. Er du så heldig at Statsforvaltningen vælger at beskikke en værge, må du væbne dig med tålmodighed. Der er tale om en langsommelig juridisk proces, der kan tage op til 6 måneder. Alt imens kan nærtstående ikke stå for fx hussalg som der kan være brug for, når aldrende familiemedlemmer skal flytte i lejlighed eller på plejehjem.
Har du derimod oprettet en fremtidsfuldmagt, vil du have mulighed for at have kontrol over situationen, når du engang ikke er i stand til at håndtere dine personlige- og økonomiske forhold. Du vil fx have mulighed for at bestemme om der skal være én eller flere fuldmægtige, og hvilke områder de hver især må råde over. Du kan således sikre dig at du kender den eller disse personer indgående, som skal hjælpe dig med at varetage dine forhold.
Når du opretter en fremtidsfuldmagt i god tid, har du mulighed for at tale med de fuldmægtige i ro og mag om hvad du gerne ser der sker i fremtiden, i forskellige respektive situationer. Din(e) fuldmægtige har således mulighed for at sætte sig ind i dine forhold sammen med dig, mens du stadig er frisk. På den måde kan du have så meget indflydelse på dit liv som muligt, i tilfælde af at du bliver for syg/svækket til at du selv kan varetage det.
Du kan oprette fremtidsfuldmagten på hvilket som helst tidspunkt så længe du er i stand til at handle fornuftsmæssigt, men den får først aktualitet den dag du ikke selv kan tage vare på dine personlige- og/eller økonomiske forhold og dette bekræftes af en læge. Hvis du er så heldig at være frisk og klar i hovedet hele livet, vil fremtidsfuldmagten aldrig blive aktuel. Du er således ikke bundet af fremtidsfuldmagten hvis du selv kan tage vare på dine forhold. Der er derfor blot tale om en sikkerhedsforanstaltning, der giver dig tryghed og ro i sindet, hvis du står over for sygdom eller alderdom.

Når først et værgemål er etableret, kan det minde om den situation hvor du har oprettet en fremtidsfuldmagt, men med fremtidsfuldmagten har du mulighed for at skræddersy hvem der skal bestemme hvad, og dermed selv være herre over dine fremtidige personlige- og økonomiske forhold, hvorfor vi anbefaler fremtidsfuldmagten.

Hvornår er en fremtidsfuldmagt bindende?

For at en fremtidsfuldmagt er bindende, skal den tinglyses og underskrives for en notar i skifteretten. Notaren vil ved sin påtegning på fremtidsfuldmagten bekræfte din (fuldmagtsgivers) identitet og evne til at handle fornuftsmæssigt. Notarens påtegning vil blive afgivet digitalt og noteret digitalt på fremtidsfuldmagten. Fremtidsfuldmagten vil herefter være bindende. Det er dog altid muligt at ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten, hvis man ikke længere ønsker den gældende eller hvis man i stedet ønsker en anden fuldmagtshaver. Det kræver dog en ny tinglysning og en underskrift for notaren igen.

Hos JURA NORD hjælper vi dig med at oprette din fremtidsfuldmagt nemt, sikkert, korrekt og enkelt.

Gratis rådgivningssamtale

Bliv kontaktet inden for 24 timer af en af vores specialiserede jurister, der står klar med juridisk rådgivning og vejledning til de spørgsmål du måtte have. Det er helt gratis og uforpligtende.
Du kan blandt andet få svar på:

  • Hvordan du med et testamente kan undgå arvestridigheder
  • Hvordan du får kontrol over fordelingen af din formue ved død
  • Hvordan du giver din samlever arveret
  • Hvordan en eventuel ægtefælle eller samlevende skal stilles ved din død
  • Hvordan du kan få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremynigheden, hvis du går bort før børnene bliver myndige
  • Hvordan du kan anvende de særlige regler om nedsættelse af boafgiften
  • Hvordan du/I står stillet ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du kan stille dine særbørn på lige fod med dine egne børn
...og meget mere, kontakt os og vi vil være behjælpelige med at opklare de spørgsmål du måtte have. Det er som sagt helt gratis og uforpligtende.
Gratis rådgivningssamtale