Fremtidsfuldmagt

Hvem skal varetage dine personlige og økonomiske forhold, hvis du en dag ikke længere kan selvSiden 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor du selv udpeger dem, du ønsker skal varetage dine forhold, hvis du en dag bliver syg og ikke længere  selv er i stand til det.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign. Du kan med en fremtidsfuldmagt selv udpege en person til en gang i fremtiden at tage over, hvis du på et tidspunkt mister evnen til selv at tage dig af dine personlige og økonomiske forhold. Hvis du ønsker flere fremtidige fuldmagtshavere, er dette også muligt. 

Du kan frit vælge, hvem der skal være dine fremtidsfuldmægtige. Eneste krav er at vedkommende skal være fyldt 18 år, når fremtidsfuldmagten træder i kraft. Vedkommende må heller ikke være under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft. 

På baggrund af fuldmagten får fuldmagtshaver mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg. Det kan blive relevant ved sygdom, svækket mental funktion el. lign., f.eks. hvis en pårørende rammes af demens, alzheimers eller anden alvorlig sygdom, hvor vedkommende ikke længere er i stand til at varetage sin egne forhold på betryggende vis. 

Vi håber selvfølgelig alle på at være så heldige, at vi vil være ved godt helbred og friske i hovedet frem til den dag vi ikke er her længere. Vi ved dog også at der er en stor risiko for, at dette ikke vil være tilfældet, men at vi derimod får brug for hjælp til at varetage vores personlige og økonomiske forhold. Derfor er det en god idé at forberede sig og overveje en fremtidsfuldmagt i god tid, inden uheldet er ude. 

Med en fremtidsfuldmagt undgås det, at der skal udpeges en offentlig værge via Famlieretshuset, hvilket både er tidskrævende, tungt og ikke altid ønskværdigt, da en offentlig værge ikke har personligt kendskab til dig og din familie.  

Du kan oprette fremtidsfuldmagten på hvilket som helst tidspunkt så længe du er i stand til at handle fornuftsmæssigt, men den får først aktualitet den dag du ikke selv kan tage vare på dine personlige og/eller økonomiske forhold og dette bekræftes af en læge

Fremtidsfuldmagten er en forsikringsordning for dig og din familie, som kan sikre tryghed og ro i en ellers fremtidig vanskelig situation. 

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

For at en fremtidsfuldmagt er bindende, skal den tinglyses og underskrives for en notar i skifteretten. Notaren vil ved sin påtegning på fremtidsfuldmagten bekræfte din (fuldmagtsgivers) identitet og evne til at handle fornuftsmæssigt. Notarens påtegning vil blive afgivet digitalt og noteret digitalt på fremtidsfuldmagten. Fremtidsfuldmagten vil herefter være bindende. Det er dog altid muligt at ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten, hvis man ikke længere ønsker den gældende, eller hvis man i stedet ønsker en anden fuldmagtshaver. Det kræver dog en ny tinglysning og en underskrift for notaren igen.

Det er ikke notarens opgave at fortælle dig, hvilken tekst der skal stå i din fremtidsfuldmagt. Det er vigtigt, at du skræddersyer fuldmagten til dine behov og ønsker, og ikke blot underskriver den generelle skabelon fra f.eks. www.borger.dk.  

Hos JuraNord hjælper vi dig med at oprette din fremtidsfuldmagt nemt, sikkert, korrekt og enkelt – og altid til en fast pris.

Hvordan sættes fremtidsfuldmagten i kraft?

Før fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, skal Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), tage stilling til om fremtidsfuldmagten kan træde i kraft.

Det sker ved, at man selv, eller den person som er indsat i fremtidsfuldmagten, kontakter Familieretshuset. Familieretshuset vurdere herefter, om de betingelser, som er skrevet i fremtidsfuldmagten, er opfyldt.

Fremtidsfuldmagten kan først sættes i kraft, når fuldmagtsgiver ikke længere selv kan varetage sine egne interesser inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter. Det kan f.eks. være grundet sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Hvordan ved man at en fremtidsfuldmagt er sat i kraft?

Hvis Familieretshuset har vurderet, at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, sørger Familieretshuset for at fremtidsfuldmagten kan ses ved opslag i Personbogen, herunder på Tinglysningsrettens hjemmeside.

Fremtidsfuldmagt

For alle
995 inkl. moms (ekskl. afgift)*
 • Fast pris
 • inkl. juridisk rådgivning
 • inkl. eventuelle rettelser til udkast

   

        OPRET EN FREMTIDSFULDMAGT

        Gør det nemt med JuraNord

   • Personlig rådgivning
   • Skræddersyet fuldmagt
   • Udkast til gennemgang
   • Fast pris

 

Fremtidsfuldmagt

Bliv kontaktet

  Bliv kontaktet