Generalfuldmagt

Generalfuldmagt

JuraNord har gennem mange år rådgivet vores kunder omkring oprettelse af fuldmagter, herunder om de forskellige typer af gyldige fuldmagter, der findes efter dansk ret.

Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at give sine nærtstående
en bankfuldmagt til at disponere over sine konti, bankdepoter m.v.
Men ud over dette er der ofte god grund til at overveje om der tillige bør
oprettes andre fuldmagter, herunder en vedvarende generalfuldmagt og
en fremtidsfuldmagt.

Generalfuldmagten oprettes i papirform og underskives af udstederen
med vitterligshedspåtegning eller notarpåtegning.

Denne fuldmagt opbevares hjemme af opretter selv eller af modtageren af fuldmagten og den
vedvarende generalfuldmagt virker straks efter dens konkrete indhold.

Det er derfor vigtigt at gøre sig klart hvad man selv ønsker fuldmagten
skal dække, hvem der skal modtage fuldmagten og hvor længe den skal
virke.

En vedvarende generalfuldmagt virker, som anført, efter sit indhold
straks, uden at være digitalt registreret, hvorimod en fremtidsfuldmagt
først virker for fremtiden, såfremt man ved lægeerklæring kan dokumentere, at fuldmagtsudstederen ikke længere kan varetage sine egne
interesser. 

Der er således stor forskel på de forskellige fuldmagtstyper, både indholdsmæssigt og i forhold til hvornår de virker, og hvordan de oprettes
eller registreres.

Livet er uforudsigeligt og ingen ved, hvad fremtiden bringer. Selv om
det ikke er rart at tænke på, at uheldet kan ramme en selv eller ens
nærmeste, kan det være en god idé også at tage højde for de mindre
behagelige hændelser i livet. At komme ud for en trafikulykke eller at
blive ramt af en demenssygdom eller Alzheimers kan betyde, at man bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv.

Det kan vanskeliggøre tilværelsen for fx en ægtefælle, eller andre nærmeste pårørende, der ikke umiddelbart kan disponere over den anden
ægtefælles formue eller se ægtefællens sygehusjournal.

Det er derfor vigtigt, at man sikrer, at ens nærmeste kan bistå med
nødvendige forhold, herunder f.eks. disposition over konti, salg af ejendom eller bil eller blot at kunne hente en pakke på posthuset.

Har man ikke i tide sikret sig, eller ens pårørende, med de nødvendige
fuldmagter kan det blive nødvendigt at få etableret et værgemål. Man
kan søge om værgemål i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen).


Dette er dog ofte en nødløsning, da sagsgangen er langvarig og tung,
hvorfor en personligt skræddersyet vedvarende fuldmagt og/eller fremtidsfuldmagt som oftest langt er at foretrække.

Det er både hurtigere og nemmere at oprette en fuldmagt end et værgemål og en personlig fuldmagt vil i mange tilfælde være et bedre og
mere fleksibelt alternativ til et værgemål.

Din private vedvarende generalfuldmagt har den fordel, at du selv kan
beslutte, hvem der skal have fuldmagten, og hvilke områder og dispositioner fuldmagten skal omfatte.

Da vedvarende generalfuldmagter og fremtidsfuldmagter skal oprettes
mens man stadig har sin fornufts fulde brug anbefaler JuraNord, at du
ikke udsætter at få disse dokumenter oprettet, men sørger for at få sikret dig selv og dine nærmeste på dette område, ligesom du løbende sørger for at forsikre din bil eller dit hus.

JuraNord bistår gerne med at rådgive omkring indholdet af din vedvarende generalfuldmagt. Det hele kan ske digitalt over mail og telefon.

Generalfuldmagt

Bliv kontaktet