Behøver du et testamente? - Find svaret her

Tænker du, at du er en af dem, der ikke har behov for et testamente? - Så læs videre.

Langt de færreste har som dig ikke oprettet et testamente. Det bunder hovedsageligt i, at det ikke er noget de fleste tænker er en nødvendighed på grund af uvished om arvelovgivningen, og fordi døden er noget vi sjældent snakker om.
Alligevel har hver femte arving oplevet, at arven har ført til stridigheder i den nærmeste familie. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for DR i 2014.

Hos JURA NORD møder vi mange familier, der er endt i familiestridigheder, fordi der ikke var taget stilling til arvens fordeling fra arveladerens side. Langt størstedelen af danskere går således gennem livet uden at sikre sig, hvad der skal ske med den formue, de efterlader.
Et af de typiske scenarier, er familie med "dine" og "mine børn", som vi ser flere og flere af.

Sammenbragte familier
Lever man i en sammenbragt familie, vil et testamente være nødvendigt for at sikre, at arven fordeles ensartet blandt børnene - uanset hvem af ægtefællerne, der lever længst.
Hvis parterne ikke er gift, kan det også få enorme konsekvenser for den efterladte part, fordi børnene automatisk vil arve alt - og ikke, hvad man ellers skulle tro, ens samlever.
Det kan i værste fald betyde, at den tilbageværende samlever er nødsaget til at gå fra hus og hjem, fordi børnene skal have udbetalt deres arv.
Selvom vi ser en stigning af sammenbragte familier, og der dermed også burde være en større tendens til oprettelse af testamente, for at sikre familien bedst muligt, når dødsboet skal gøres op, er det ikke det vi ser.
I 2017 blev der, i følge Tinglysningsrettet, oprettet 37.101 testamenter mod 42.254 i 2008, hvor arveloven var på dagsordenen. Det beviser, at det er et emne der er vigtigt at snakke om, og tage op for at gøre bugt med de myter om arvefordeling, der ellers flurerer.

Ægtefæller med børn
Selvom man "blot" lever i ægteskab med fælles børn, vil det være til den efterlevende ægtefælles fordel, at arve mest muligt. Hvis ikke der er oprettet et testamente, er det arvelovens regler der er gældende, og det betyder, at kun 50 % af arven efter førsteafdøde tilfalder den tilbageværende ægtefælle. Den anden halvdel af arven vil tilfalde børnene.
Med et testamente kan den efterlevende ægtefælle få mulighed for at arve hele 87,5 % af arven efter den af ægtefællerne der dør først (modsat 50 % uden et testamente). På den måde risikerer den længstlevende enke eller enkemand ikke at gå fra hus og hjem, fordi børnene skal have udbetalt en så stor andel af arven.
Hvis man samtidig ønsker arven efter sig skal forblive i familien, når begge ægtefæller er gået bort, er det med et testamente muligt at gøre arven til sine arvinger til deres såkaldte særeje. Der findes forskellige typer særeje, men den løsning mange vælger, er et testamente med særeje til børnene, hvor børnene ikke skal dele arven med deres ægtefælle i tilælde af, de en dag skulle separeres eller skilles.

Single, enkemand eller enke
Hvis man står i den situation, at man eksempelvis kun har børn, vil børnene automatisk arve efter en. Det lyder i bund og grund fint nok. Men hvis børnene en dag blev skilt med deres eventuelle ægtefælle, så er det de færreste der ønsker, at denne skal have del i arven. Uden et testamente, hvor gør arven til sine børn er gjort til særeje, vil arven automatisk skulle deles med eks svigerbarnet.
Hvis man derimod ikke har nogle såkaldte livsarvinger (ægtefælle eller børn), har man mulighed for at testamentere arven til den man ønsker.

Læse mere om testamenter, uanset din situation her

Gratis rådgivningssamtale

Bliv kontaktet inden for 24 timer af en af vores specialiserede jurister, der står klar med juridisk rådgivning og vejledning til de spørgsmål du måtte have. Det er helt gratis og uforpligtende.
Du kan blandt andet få svar på:

  • Hvordan du med et testamente kan undgå arvestridigheder
  • Hvordan du får kontrol over fordelingen af din formue ved død
  • Hvordan du giver din samlever arveret
  • Hvordan en eventuel ægtefælle eller samlevende skal stilles ved din død
  • Hvordan du kan få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremynigheden, hvis du går bort før børnene bliver myndige
  • Hvordan du kan anvende de særlige regler om nedsættelse af boafgiften
  • Hvordan du/I står stillet ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du kan stille dine særbørn på lige fod med dine egne børn
...og meget mere, kontakt os og vi vil være behjælpelige med at opklare de spørgsmål du måtte have. Det er som sagt helt gratis og uforpligtende.
Gratis rådgivningssamtale