Codicil til testamente

En codicil er et tillæg til dit testamente, og er undergivet de samme formkrav som et testamente. 

Ønsker du at lave en enkelt ændring i dit testamente, kan der derfor oprettes en codicil til dit eksisterende testamente, frem for at oprette et helt nyt testamente. 

Har du tidligere oprettet et testamente sammen med en anden, gælder der særlige regler omkring mulighederne for at ændre testamentet. JuraNord rådgiver konkret herom, da arvelovens regler er ændret på dette punkt. 

Såfremt du allerede har oprettet testamente, tilbyder JuraNord  at gennemgå dokumentet for at sikre, at indholdet er tidssvarende i forhold til de ændrede arveregler. Gennemgang af dit allerede oprettede testamente er gratis.  

Bestil gratis gennemgang af dit testamente her

codicil