Her er et udpluk af vores priser

Vi har gjort det nemt for dig at være kunde hos os. Vores rådgivning foregår digitalt pr. telefon, email og videomøder. Derfor kan vi tilbyde en fast lav pris på vores ydelser uden at gå på kompromis med kvaliteten. 

Når du har bestilt en ydelse, vil du uforpligtende blive kontaktet af en af JuraNords juridiske rådgivere. 

Der opkræves ingen betaling førend du har talt med os, så vi er sikre på, at vi har fundet den rette løsning til dig. 

Testamente

For enlige, samlevende og ægtefæller
2995 inkl. moms (ekskl. afgift)*
 • Fast pris
 • Inkl. juridisk rådgivning
 • inkl. eventuelle rettelser til udkast

Fremtidsfuldmagt

For alle
995 inkl. moms (ekskl. afgift)*
 • Fast pris
 • inkl. juridisk rådgivning
 • inkl. eventuelle rettelser til udkast

Ægtepagt

Før eller under ægteskabet
2995 inkl. moms (ekskl. afgift)**
 • Fast pris
 • inkl. juridisk rådgivning
 • inkl. eventuelle rettelser til udkast

Ægtepagt og testamente

Før eller under ægteskabet
5495 inkl. moms (ekskl. afgift)**
 • Fast pris
 • inkl. juridisk rådgivning
 • inkl. eventuelle rettelser til udkast

Samejeoverenskomst

2995 inkl. moms
 • Fast pris
 • Inkl. juridisk rådgivning
 • inkl. eventuelle rettelser til udkast

Gældsbrev

1495 inkl. moms
 • Fast pris
 • Inkl. juridisk rådgivning
 • inkl. eventuelle rettelser til udkast

Tinglysning af skøde

1495 inkl. moms (ekskl. afgift)***
 • Fast pris
 • inkl. skødeskrivning ekskl. rådgivning
 • Rådgivning fås til fast pris

Børnetestamente

995 inkl. moms (ekskl. afgift)*
 • Fast pris
 • Inkl. juridisk rådgivning
 • inkl. eventuelle rettelser til udkast

BEMÆRK!

*Ønsker du at få notarpåtegnet dit testamente, hvilket vi anbefaler, opkræves kr. 300 i notarialgebyr. Ved oprettelse af fremtidsfuldmagt opkræves tillige kr. 300 i notarialgebyr. Dette afregnes direkte hos notaren.

**Ved tinglysning af ægtepagt opkræves kr. 1.750 i tinglysningsafgift af Tinglysningsretten. JuraNord opkræver denne omkostning hos dig.  

*** Ved tinglysning af skøder, opkræves typisk – ud over den faste tinglysningsafgift – også en variabel tinglysningsafgift til Tinglysningsretten på 0,6 % af overdragelsessummen. Der er særskilte takster ved familieoverdragelser samt overdragelser som led i separation eller skilsmisse. 

For øvrige priser, bedes du kontakte vores kontor på tlf. 72 16 16 00 eller sende en mail til info@juranord.dk

Honorar for bistand ved skifte af dødsboer beregnes efter medgået tid, evt. til fast takst efter nærmere aftale.

Processen

Du taler med en juridisk rådgiver fra JuraNord

Vi rådgiver dig pr. telefon, mail eller videomøde. På baggrund af dine ønsker, skræddersyer vi den rette løsning til dig.

Du modtager udkast til gennemsyn

Har du bestilt en juridisk ydelse, vil vi sende den til dig pr. mail for din gennemgang og eventuelle bemærkninger. Når det er godkendt af dig, klargør vi dokumentet

Dokumentet sendes

På baggrund af den konkrete juridiske ydelse vil vi afslutte processen, herunder fremsendelse af dokumentet til dig, evt. bistand til tinglysning m.v.

Bliv kontaktet