Privat skifte

Betingelser for privat skifte

At dødsboet behandles som et privat skifte betyder, at dødsboet skiftes af boets arvinger. JuraNord bistår ofte arvingerne med dele af processen eller som fuld ydelse, herunder kontakt til skifteretten, indrykkelse af proklama, udfærdigelse af åbningsstatus, boopgørelse og eventuel selvangivelse.

JuraNord har tillige kontakter til alle de erhverv der kan bistå arvingerne, herunder bedemand, boryddere, ejendomsmæglere, taksatorer m.v.

Dødsboet kan behandles som privat skifte, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Alle arvinger er enige om, at der ønskes behandling efter reglerne for privat skifte.
  • Mindst en af arvingerne er myndig.
  • Den afdøde ikke har oprettet testamente, som udelukker privat skifte.
  • Der er tilstrækkelige midler i boet til at dække boets gældsposter. 

Arvingerne påtager sig IKKE afdødes gæld i forbindelse med et privat skifte. JuraNord rådgiver om betingelserne herom. 

Hvis betingelserne for privat skifte er opfyldt, og arvingerne selv vil fordele arven og behandle dødsboet, bør arvingerne vælge privat skifte.

Af de væsentligste praktiske og juridiske opgaver i forbindelse med behandling af et dødsbo er:

  • Fordeling/afvikling af boets aktiver
  • Betaling af udgifter og afdødes gæld
  • Udarbejdelse af åbningsstatus
  • Udarbejdelse af selvangivelse til Skat, hvis boet er skattepligtigt
  • Udarbejdelse af boopgørelse 

Bliv kontaktet