Samejeoverenskomst

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst eller en samejekontrakt er et juridisk dokument, som tager stilling til, hvad der skal ske med ejendommen, hvis ugifte samlevende, venner eller lign. går fra hinanden. Det bør altid fremgå af samejeoverenskomsten, hvem der skal have lov til at overtage ejendommen, til hvilken pris og hvem der skal betale for de faste udgifter.

Drømmer du om at flytte sammen med kæresten, med din gode kammerat eller måske starte et kollektiv? Så kan det derforvære en god idé at overveje en samejeoverenskomst. Boligkøb er en af de største investeringer vi foretager i livet, hvorfor alle der køber fast ejendom sammen med en de ikke er gift med, bør have en samejeoverenskomst, altså en skriftlig, forpligtende kontrakt der indeholder detaljerede regler for potentielle konfliktsituationer. Flytter du sammen med en du ikke er gift med uden at have en samejeoverenskomst kan det blive en dyr affære. Når man flytter sammen med en god ven, familiemedlem eller kæreste, bryder de færreste sig om at tænke på, at der kan opstå konflikter i fremtiden, men det vil være mest hensigtsmæssigt at anerkende at der altid vil være en risiko for brud, uvenskab eller død, da i kun sådan kan være forberedt på konsekvenserne af disse hændelser. Skulle du komme ud for at din sambo gerne vil sælge ejendommen, fx pga. brud, og derfor holder op med at betale af på lånet til boligen, vil banken kræve den manglende afbetaling af dig da i hæfter solidarisk på lånet. Dette ender ofte i en langstrakt konflikt, som til sidst vil ende i retten, hvorefter begge parter vil sidde tilbage med en stor gæld og en ødelagt relation.

Har man derimod fået udarbejdet en samejeoverenskomst vil der være klare regler for hvad hver part kan og ikke kan. Der vil ofte fremgå mange forskellige scenarier i samejeoverenskomsten. Den kan bl.a. indeholde bestemmelser som:
- Kan en af jer udleje til tredjemand?
- Kan en af jer optage lån i ejendommen?
- Hvad sker der hvis i går fra hinanden?
- Hvad sker der hvis en af jer afgår ved døden?
- Hvordan skal boligafgifter fordeles mellem jer?
- Hvordan fungerer et salg fra en af jer til den anden?

Som samboende kan i også selv udarbejde en samejeoverenskomst og skrive nogle regler ned som i forpligter jer til at overholde, uden at kontakte en advokat. Vi vil dog anbefale at i rådfører jer hos en advokat, da det kan være enormt svært som lægmand at regne ud hvad der skal stå i samejeoverenskomsten for at i begge er sikret mod unødvendige retssager og gæld. En advokat kender til alle tænkelige konflikter ved sameje, og kan dermed gardere jer mod disse. På den måde kan i trygt købe bolig sammen uden at være gift, og vide at der ikke vil opstå uventede udgifter ved hændelser som konflikt, brud eller død. En samejeoverenskomst er således med til at sikre det bedst mulige forhold mellem to eller flere samejere.

Hvorfor lave en samejeoverenstkomst?

En samejeoverenskomst er relevant, hvis du med din samlever, ven eller familiemedlem, deler ejerskabet til en fast ejendom. Samejekontrakten (som den også kaldes) sikrer jer begge ved at skabe klarhed over, hvordan I hver især kan råde over den fælles bolig, herunder også hvordan eventuelle konflikter skal håndteres.

Gratis rådgivningssamtale

Bliv kontaktet inden for 24 timer af en af vores specialiserede jurister, der står klar med juridisk rådgivning og vejledning til de spørgsmål du måtte have. Det er helt gratis og uforpligtende.
Du kan blandt andet få svar på:

  • Hvordan du med et testamente kan undgå arvestridigheder
  • Hvordan du får kontrol over fordelingen af din formue ved død
  • Hvordan du giver din samlever arveret
  • Hvordan en eventuel ægtefælle eller samlevende skal stilles ved din død
  • Hvordan du kan få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremynigheden, hvis du går bort før børnene bliver myndige
  • Hvordan du kan anvende de særlige regler om nedsættelse af boafgiften
  • Hvordan du/I står stillet ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du kan stille dine særbørn på lige fod med dine egne børn
...og meget mere, kontakt os og vi vil være behjælpelige med at opklare de spørgsmål du måtte have. Det er som sagt helt gratis og uforpligtende.
Gratis rådgivningssamtale