Samejeoverenskomst

Særeje

En samejeoverenskomst er typisk en aftale, der regulerer et sameje af
en eller flere faste ejendomme.

En samejeoverenskomst er ikke en aftale, der fastlægger ejerskabet til
en ejendom, da dette sker ved et tinglyst skøde, men en samejeoverenskomst fastlægger hvilke regler, som gælder under ejerskabet af
ejendommen, sammen med en anden person.

En samejeoverenskomst kan derfor ikke ændre på adkomst- eller ejerforholdet til en ejendom.

Det er af afgørende betydning, at man opretter en sådan aftale om sameje, såfremt man køber en ejendom sammen med en anden person og såfremt ejerne er enten ugifte samlevende, ægtefæller med særeje eller
når ejendommen blot købes sammen med en ven eller anden slægtning.

Er man ægtefæller med formuefællesskab, eller i dag kaldet delingsformue, skal man ikke oprette en samejeoverenskomst, da ægtefællelovgivningen træder ind og regulerer forholdet omkring alle ægtefællernes
økonomiske forhold.

I nogle tilfælde kan det dog være vigtigt at oprette ægtepagt med særeje sammen med en aftale om samejeoverenskomst, mellem ægtefæller, såfremt man ønsker at kunne skævdele friværdien af ejendommen
ved et senere salg. Dette i forbindelse med en evt. fremtidig separation
eller skilsmisse eller ved dødsfald i forhold til ens arvinger. Læs mere
om ægtepagter her

Samejeaftalen om ejendommen giver, så at sige, det juridiske grundlag
for parternes ejerskab, indskud, benyttelse og salg af ejendommen.

Aftalen kan laves inden ejendommen købes eller mens man ejer ejendommen sammen, men vi opfordrer til, at udfærdige en samejeoverenskomst så hurtigt i forløbet som muligt, og gerne mens ejerne af ejendommen er på talefod, da man således sikrer sig et klart grundlag for
hele ejerskabet.

I modsat fald er der ikke er klare regler som gælder, såfremt man fx. efterfølgende skal sælge en ejendom som led i et samlivsbrud eller ved
dødsfald.

Har man ingen aftale, og skal samejet stoppe, reguleres forholdet af de
såkaldte almindelige juridiske grundsætninger, herunder udgangspunktet om, at alle beslutninger skal træffes ved enighed. Er man uvenner kan dette selvfølgelig være vanskeligt.

Kan parterne ikke nå til enighed om vilkårene for evt. salg og beboelse
af huset, må salget i sidste ende foregå ved en opsigelse af samejet og
på en frivillig auktion, der minder om en tvangsauktion. Dette er en
fremgangsmåde, der ikke blot medfører store udgifter, men også betydelig risiko for økonomisk tab for parterne.

Ejer man en ejendom sammen som ugifte samlevende, skal man udover
samejeoverenskomsten tillige overveje at oprette gensidigt testamente,
evt. et udvidet samlever testamente. Læs mere om udvidede samlevertestamenter her. Dette da der ikke er automatisk arveret for ugifte samlevende uden testamente, heller ikke hvis der er oprettet samejeoverenskomst.

Det er vigtigt, at få lavet en skræddersyet aftale, der tager højde for alle
de konkrete forhold omkring ejerskabet således, at der ikke opstår vanskeligheder efterfølgende.

Eksempelvis bør der tages højde for hvad der sker med eventuelle mellemregninger ejerne imellem, såfremt ejendommen senere skal sælges
og der som følge af samfunds krise fx ikke er friværdi nok til at få et
indskud i ejendommen betalt ud. Mange ældre aftaler om sameje, der er
udfærdiget i opgangstider, tager ikke højde herfor.

En samejeoverenskomst kan tinglyses på ejendommens blad i tingbogen, men det er ikke en gyldighedsbetingelse.

JuraNords juridiske specialister gennemgår gerne allerede oprettede aftaler om sameje gratis som led i et familieretscheck

Samejeoverenskomst

2995 inkl. moms
 • Fast pris
 • Inkl. juridisk rådgivning
 • inkl. eventuelle rettelser til udkast

Det er vigtigt at man fra starten får skabt klare og faste rammer for, hvad der skal gælde for jeres fælles ejendom samt hvordan eventuelle konflikter skal håndteres. En samejeoverenskomst øger sikkerheden for den økonomiske investering, der er lagt i ejendommen.

Rosa Charleman Thomsen, partner

   

        OPRET SAMEJEOVERENSKOMST

        Gør det nemt med JuraNord

   • Personlig rådgivning
   • Skræddersyet dokument
   • Udkast til gennemgang
   • Fast pris

 

Bliv kontaktet

  Bliv kontaktet