Samlevende med børn

Hvis du lever i et papirløst parforhold, arver I intet efter hinanden, uanset hvor længe i har boet sammen. Dette kommer bag på mange, da en sejlivet myte siger, at man nok arver efter at have boet sammen i 2 år eller lignende. Dette er helt forkert. Det kan have store konsekvenser for den der står efterladt tilbage at tro på myter. 

Den eneste måde man kan arve på, som ugift samlevende, er via testamente. 

Samlevers børn har heller ingen arveret efter arvelovens automatiske bestemmelser. En sådan arveret kan skabes via testamente. 

Under visse betingelser, kan man oprette et særligt begunstigende testamente for samleveren. Dette kaldes for et udvidet samlevertestamente. 

Udvidet samlevertestamente

Et udvidet samlevertestamente stiller ugifte samlevende arvemæssigt, som ægtefæller med fuldstændigt særeje. Der er dog fortsat boafgiftsmæssige forskelle som ikke kan klares med testamente. Her stilles ægtefæller fortsat bedst. 

Mange ugifte samlevende, og ægtefæller, ønsker at begunstige hinanden mest muligt, og begrænse børnearven ved førstafdødes død. Dette for at sikre, at den længstlevende kommer bedst muligt videre. 

JuraNord kan bistå med at skræddersy et testamente, der i et dokument tager stilling til arvereglerne som ugift samlevende og som samtidig indeholder de rigtige bestemmelser, såfremt man senere måtte indgå ægteskab. Således fremtidssikres dokumentet – uanset om ens civilstatus ændres undervejs. 

Man skal være klar over, at børns arv båndlægges såfremt børn arver inden deres fyldte 18. år. Dette er en stor udfordring såfremt ugifte samlevende har mindreårige børn, og glemmer at oprette et testamente.

I testamentet, herunder ved udvidede samlevertestamenter, bør der tillige tages højde for arvens fordeling ved længstlevendes død, båndlæggelse, særeje og eventuelt børnetestamente. Læs mere om børnetestamenter her

5/5

   

        OPRET TESTAMENTE

        Gør det nemt med JuraNord

   • Personlig rådgivning
   • Skræddersyet testamente
   • Udkast til gennemgang
   • Fast pris

 

Særeje og båndlæggelse

Med et testamente kan I også sikre, at arven til jeres børn bliver båndlagt eller bliver gjort til særeje. Dette for at sikre, at børnene ikke solder arven op i en ung alder, eller mister halvdelen af arven, i en skilsmisse. 

Der findes mange særejetyper, og båndlæggelsesmuligheder. Da reglerne herom løbende er blevet ændret, rådgiver JuraNord konkret herom. 

JuraNord gennemgår gerne tidligere oprettede testamenter, for at sikre, at testamentets indhold, lever op til de nugældende regler og familiens behov. Bestil gratis gennemgang af testamente her

Boafgift/arveafgift

Ved død betales der en boafgift til staten.

En bo- eller tillægsboafgift til staten. Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der arver. 

Nedenfor kan du se boafgiftens størrelse: 

 • Ægtefæller: ingen boafgift
 • Ugifte samlevende: 15 % (ved udvidet samlevertestamente/2 års krav)
 • Børn/forældre: 15 % (dog bundfradrag 2020 kr. 301.900)
 • Andre arvinger: 36,25 %
 • Godgørende foreninger: ingen boafgift (såfremt foreningen er på Skats liste over afgiftsfritagede foreninger (se www.skat.dk)) 

Bliv kontaktet