Samlevende uden børn

Hvis du lever i et papirløst forhold, og ingen børn har, vil din samlever ikke arve dig automatisk. Det gælder uanset hvor længe I har boet sammen.

Hvis der ikke er oprettet et testamente, vil det være arvelovens automatiske regler som gælder. Har man som samlevende f.eks. købt en ejendom sammen, kan det have store konsekvenser for den længstlevende ugifte samlevende, hvis der ikke er oprettet et testamente til fordel for denne. 

Det kan i værste fald kan det betyde, at den efterladte samlever er nødsaget til at sælge den hidtidige fælles bolig, fordi arven, skal udbetales til afdødes slægt efter arveloven.

For at sikre sin samlever bedst muligt, er man derfor nødt til at oprette et testamente.

Spar boafgift for dine arvinger
Er dine arvinger andre end ægtefæller og børn/børnebørn (eller andre i op- eller nedadgående slægtslinje), vil arvemodtageren skulle betale en boafgift på 36,25 %.
For at undgå, at slægtsarvingerne skal betale denne høje boafgift, kan man oprette et testamente, hvor man støtter et godt formål, samtidig med at der spares boafgift.  
Det kan man fordi mange godgørende foreninger, ikke betaler boafgift. 

JuraNord bistår med at oprette sådanne fordelstestamenter og der vil i nogle tilfælde være mulighed for, at foreningen vil betale for udfærdigelsen af testamentet. 

   

        OPRET TESTAMENTE

        Gør det nemt med JuraNord

   • Personlig rådgivning
   • Skræddersyet testamente
   • Udkast til gennemgang
   • Fast pris

 

5/5

Boafgift/arveafgift

Ved død betales der en boafgift til staten.

En bo- eller tillægsboafgift til staten. Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der arver. 

Nedenfor kan du se boafgiftens størrelse: 

 • Ægtefæller: ingen boafgift
 • Ugifte samlevende: 15 % (ved udvidet samlevertestamente/2 års krav)
 • Børn/forældre: 15 % (dog bundfradrag 2020 kr. 301.900)
 • Andre arvinger: 36,25 %
 • Godgørende foreninger: ingen boafgift (såfremt foreningen er på Skats liste over afgiftsfritagede foreninger (se www.skat.dk)) 

Bliv kontaktet