Skødeskrivning

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Når man har fundet den rette bolig, og har underskrevet købsaftalen og alle andre relevante juridiske dokumenter, skal skødet underskrives. Et skøde er det endelige dokument, hvor det fremgår, at du er den ejer af boligen, og den sikrer dig alle rettigheder til ejendommen. For at der ikke kan gøres indsigelser mod ejerskabet af ejendommen, skal skødet tinglyses. Hos JURA NORD hjælper vi både med udarbejdelse af skødet samt tinglysningen. Tinglysningen foregår idag på Tingslysningsrettens hjemmeside, hvor man underskriver med NemID.

Hvad koster det at tinglyse et skøde?

Vi hjælper med tinglysning af skøder til en fast pris på kr. 2.499. Når skødet skal tinglyses, skal der samtidig betales en tinglysningsafgift til staten på 0,6 % af ejerskiftesummen eller ejendomsværdien. Derudover skal der betales et fast tinglysningsgebyr på kr. 1.660.

En tinglysning af et hus, hvor ejendomsværdien er sat til 2 mio. kr. vil eksempelvis koste:

2.000.000 kr. x 0,6 procent + 1.660 kr. = 13.660 kr.

Afgiften betales som en del af anmeldelsen på Tinglysningsrettens hjemmeside. Det kan ske via netbank eller med betalingskort.

Gratis rådgivningssamtale

Bliv kontaktet inden for 24 timer af en af vores specialiserede jurister, der står klar med juridisk rådgivning og vejledning til de spørgsmål du måtte have. Det er helt gratis og uforpligtende.
Du kan blandt andet få svar på:

  • Hvordan du med et testamente kan undgå arvestridigheder
  • Hvordan du får kontrol over fordelingen af din formue ved død
  • Hvordan du giver din samlever arveret
  • Hvordan en eventuel ægtefælle eller samlevende skal stilles ved din død
  • Hvordan du kan få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremynigheden, hvis du går bort før børnene bliver myndige
  • Hvordan du kan anvende de særlige regler om nedsættelse af boafgiften
  • Hvordan du/I står stillet ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du kan stille dine særbørn på lige fod med dine egne børn
...og meget mere, kontakt os og vi vil være behjælpelige med at opklare de spørgsmål du måtte have. Det er som sagt helt gratis og uforpligtende.
Gratis rådgivningssamtale