Ægtefæller med børn

Er du også en af de mange danskere der tror, at ægtefæller arver alt efter hinanden? Så tager du desværre fejl, og det kan ende rigtig galt for den efterladte ægtefælle uden et testamente. Uanset om I har fælles børn eller børn fra tidligere forhold eller ægteskab, vil den af jer der bliver længstlevende kun arve 50 % efter førstafdøde. Den anden halvdel arver førstafdødes børn.

Det kan i værste fald betyde, at den af jer der står tilbage ikke kun skal sidde med sorgen, men også risikere at gå fra hus og hjem, fordi han eller hun ikke længere kan blive siddende i huset, såfremt børnene skal have udbetalt deres del af arven. Denne arvefordeling kan undgås, hvis der oprettes et testamente.

I et testamente har I muligheden for selv at påvirke arvens fordeling. Hos JuraNord oplever vi, at de fleste ægtefæller ønsker at begunstige hinanden mest muligt i henhold til de gældende arveregler, således at børnearven udskydes. Efter arveloven er ændret, er uskiftet bo sjældent den bedste løsning for den længstlevende ægtefælle. Hos JuraNord rådgiver vi om disse ændringer samt om de skattemæssige konsekvenser af uskiftet bo. Bestil en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale allerede i dag og få hjælp til, hvordan I sikrer hinanden bedst muligt.  

Testamente

For ægtefæller
2995 inkl. moms (ekskl. afgift)*
 • Fast pris
 • Inkl. juridisk rådgivning
 • inkl. eventuelle rettelser til udkast

Særeje og båndlæggelse med testamente

Med et testamente kan I også sikre, at arven til jeres børn bliver båndlagt eller bliver gjort til særeje. Dette for at sikre, at børnene ikke solder arven op i en ung alder, eller mister halvdelen af arven, i en skilsmisse. 

Der findes mange særejetyper, og båndlæggelsesmuligheder. Da reglerne herom løbende er blevet ændret, rådgiver JuraNord konkret herom. 

Eksempler på særejeformer:
 • Skilsmissesæreje (bør ikke benyttes)
 • Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje
 • Fuldstændigt særeje
 • Brøkdelssæreje
 • Genstandssæreje
 • Sumsæreje/sumdeling
 • Tidsbegrænset særeje

JuraNord gennemgår gerne tidligere oprettede testamenter, for at sikre, at testamentets indhold, lever op til de nugældende regler og familiens behov. Bestil gratis gennemgang af testamente her

Sammenbragt familie med dine, mine og vores børn

Hvis en af jer har børn fra tidligere forhold eller ægteskab, kan arvens fordeling blive skæv, da kun førstafdødes børn arver sammen med ægtefællen. Ved længstlevendes død arver kun længstlevendes egne børn .

Ønsker I f.eks. at sikre  længstlevende ægtefælle mest muligt, og fordele arven retfærdigt ved længstlevendes død, skal dette sikres med testamente.

Hvis I ikke aktivt forholder jer til, hvad der skal ske med jeres arv,  kan der opstå en række problemstillinger.  Uskiftet bo tilrådes sjældent med de nugældende arveregler, og er ikke altid muligt. Dette sikres med et testamente. 

Så meget kan et testamente sikre længstlevende ægtefælle med testamente 

Hvis to ægtefæller har en fælles formue på kr. 2.000.000 vil den førstafdødes børn skulle arve kr. 500.000, såfremt der ikke er oprettet testamente eller ægtepagt. 

Har ægtefællerne derimod begunstiget hinanden mest muligt, og ejer ægtefællerne formuen ligeligt, vil børnearven kunne reduceres til kr. 62.500,00, som førstafdødes børn skal deles om. 

Der findes forskellige behov og ønsker, afhængigt af ens konkrete situation. I næsten alle tilfælde, er det en fordel at oprette et testamente.

   

        OPRET TESTAMENTE

   • Gør det nemt med JuraNord
   • Personlig rådgivning
   • Skræddersyet testamente
   • Udkast til gennemgang
   • Fast pris

 

Børnetestamente

Har du mindreårige børn, kan du med fordel oprette et børnetestamente. Et børnetestamente giver dig mulighed for at tildele forældremyndigheden til en person, såfremt du går bort, inden dine børn er myndige. Det vil være Familieretshuset som afgør suverænt, hvem forældremyndigheden skal tildeles over dine børn, men med et børnetestamente får du en afgørende indflydelse mpå afgørelsen. 

testamente

Boafgift/arveafgift

Ved død betales der en boafgift til staten.

En bo- eller tillægsboafgift til staten. Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der arver. 

Nedenfor kan du se boafgiftens størrelse: 

 • Ægtefæller: ingen boafgift
 • Ugifte samlevende (15 % ved et udvidet samlevertestamente/2 års krav)
 • Børn/forældre: 15 % (dog bundfradrag 2020 kr. 301.900)
 • Andre arvinger: 36,25 %
 • Godgørende foreninger: ingen boafgift (såfremt foreningen er på Skats liste over afgiftsfritagede foreninger (se www.skat.dk)) 

Bliv kontaktet

  Testamente

  For enlige, samlevende og ægtefæller
  2995 inkl. moms (ekskl. afgift)*
  • Fast pris
  • Inkl. juridisk rådgivning
  • inkl. eventuelle rettelser til udkast