Ægtefæller uden børn

Lever du i et ægteskab, og har du ikke børn, vil hele arven efter dig tilfalde din ægtefælle. I bør dog alligevel overveje, om det vil være en god idé med et testamente

Hvis  I som ægtefæller ønsker at have indflydelse på, hvem der skal arve, når den sidste af jer er gået bort, er det  nødvendigt at oprette et . I skal nemlig være opmærksomme på, at hvis I f.eks. ønsker, at et fjernt slægtsmedlem eller måske en kær ven skal arve, så kan det kun lade sig gøre ved hjælp af et testamente. 

Reglerne er nemlig sådan, at  hvis der ikke er arvinger efter arveloven, vil arven efter den længstlevende ægtefælle, tilfalde statskassen. 

Hvem der betegnes som arvinger er defineret som arveklasser i arveloven. 

Det kan være en god idé med en ægtepagt

Mange forbinder en ægtepagt med at sikre sin egen formue før indgåelse af ægteskab, men i nogle tilfælde, kan det af skattemæssige og rådighedsmæssige årsager faktisk være en god idé at oprette ægtepagt for at sikre sin efterladte ægtefælle bedst muligt. Det kræver konkret rådgivning. Og har du allerede en ægtepagt eller testamente, så kan det være en god idé at få dokumenterne gennemgået en gang imellem. 

Hos JuraNord gennemgår vi gratis tidligere oprettede testamenter og ægtepagter og ser desværre tit, at de ikke er opdaterede til de nugældende regler.

5/5

Spar boafgift for dine arvinger 

Er dine arvinger andre end ægtefæller og børn/børnebørn (eller andre i op- eller nedadgående slægtslinje), vil arvemodtageren skulle betale en boafgift på 36,25 %.
For at undgå, at slægtsarvingerne skal betale denne høje boafgift, kan man oprette et testamente, hvor man støtter et godt formål, samtidig med at der spares boafgift.  
Det kan man fordi mange godgørende foreninger, ikke betaler boafgift. 

JuraNord bistår med at oprette sådanne fordelstestamenter og der vil i nogle tilfælde være mulighed for, at foreningen vil betale for udfærdigelsen. 

   

        OPRET TESTAMENTE

        Gør det nemt med JuraNord

   • Personlig rådgivning
   • Skræddersyet testamente
   • Udkast til gennemgang
   • Fast pris

 

Boafgift/arveafgift

Ved død betales der en boafgift til staten.

En bo- eller tillægsboafgift til staten. Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der arver. 

Nedenfor kan du se boafgiftens størrelse: 

 • Ægtefæller: ingen boafgift
 • Ugifte samlevende: 15 % (ved udvidet samlevertestamente/2 års krav)
 • Børn/forældre: 15 % (dog bundfradrag 2020 kr. 301.900)
 • Andre arvinger: 36,25 %
 • Godgørende foreninger: ingen boafgift (såfremt foreningen er på Skats liste over afgiftsfritagede foreninger (se www.skat.dk)) 

Bliv kontaktet