Alene med børn

Lever du alene, og har du børn?

Hvis du lever alene, og har børn, vil det altid være dine børn der arver dig i lige deling. Hvis du ikke ønsker dine børn skal dele arven efter dig med deres eventuelle ægtefælle, i tilfælde af de en dag skulle skilles, kan du med fordel oprette et testamente om særeje.
På den måde sikrer du, at dine børn har mulighed for, at tage hele arven efter dig, med ud af ægteskabet, hvis forholdet ikke varer ved.

Båndlæggelse af arv
Hvis du synes det er en god idé, at dine arvinger først får rådighed over arven, når de har nået en bestemt alder, har man mulighed for at båndlægge arven. Det er muligt med et testamente, at båndlægge arven, så arven helt eller delvist fastfryses indtil arvingen når en alder, hvor det er nemmere at administrere en sådan udbetaling.
Det kan eksempelvis være, når vedkommende er fyldt 25 år.
Båndlæggelsen indebærer, at arvingen ikke kan råde over kapitalen, men alene hæve renten. Der kan endvidere ikke iværksættes kreditorforfølgning mod arven for arvingens gæld, så længe båndlæggelsen varer.

Boafgift/arveafgift
Ved død betales der en boafgift til staten, inden der kan ske udbetaling til afdødes arvinger.
Ægtefæller er dog undtaget af denne regel, og betaler ikke boafgift efter førsteafdøde ægtefælles død.

Nedenfor kan du se hvad boafgiften er afhængig af hvilken type arving du er:
1. Ægtefæller = kr. 0 i boafgift.
2. Børn (og børnebørn) = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 15 % af den resterende arv.
3. Forældre = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 15 % af den resterende arv.
4. Andre arvinger = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 36,25 %

OBS! Hvis man ønsker at testamentere en andel af arven efter sig til en velgørende organisation, skal organisationen ikke betale boafgift, hvis de arver 30 % af arven eller derover.
Man kan støtte et godt formål samtidig med, at man spare sine arvinger for boafgift ved at lade den velgørende organisation betale afgiften for sin arving

Nedsætning af boafgift

Det er muligt, at nedsætte boafgiften, eller helt fjerne den, på følgende to måder:

1. Ved gaver og gældsbreve (Man har mulighed for at give afgriftsfrie gaver til sin nærmeste familie på op til kr. 64.300 (2018) pr. ægtefælle.

2. Ved at gøre brug af 30 % reglen. 30 %-reglen (også kaldes 30 %-løsningen), er et kaldenavn for en løsning, der giver arvelader mulighed for at begunstige sine arvinger, der betaler den høje boafgift på 36,25 %.

30 %'s løsningen
Velgørende organisationer betaler normalt ikke boafgift, og der er derfor flere der vælger, at en velgørende organisation arver (typisk) 30 % af arven, på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo - og tillægsboafgiften, for de øvrige arvinger.
På den måde kan arvingerne få mere udbetalt i arv, samtidig med man støtter et godt formål.

“30% løsningen” giver en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne – og støtter samtidig et godt formål (en velgørende organisation).

Gratis rådgivningssamtale

Bliv kontaktet inden for 24 timer af en af vores specialiserede jurister, der står klar med juridisk rådgivning og vejledning til de spørgsmål du måtte have. Det er helt gratis og uforpligtende.
Du kan blandt andet få svar på:

  • Hvordan du med et testamente kan undgå arvestridigheder
  • Hvordan du får kontrol over fordelingen af din formue ved død
  • Hvordan du giver din samlever arveret
  • Hvordan en eventuel ægtefælle eller samlevende skal stilles ved din død
  • Hvordan du kan få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremynigheden, hvis du går bort før børnene bliver myndige
  • Hvordan du kan anvende de særlige regler om nedsættelse af boafgiften
  • Hvordan du/I står stillet ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du kan stille dine særbørn på lige fod med dine egne børn
...og meget mere, kontakt os og vi vil være behjælpelige med at opklare de spørgsmål du måtte have. Det er som sagt helt gratis og uforpligtende.
Gratis rådgivningssamtale