Alene uden børn

Lever du alene, og har du ingen børn?

Hvis du lever alene, og ingen børn har, vil hele arven efter dig tilfalde dine forældre. Hvis dine forældre ikke lever længere, vil det være dine søskende eller disses børn, der vil arve dig. Har du ingen søskende, og dine søskende ingen børn har, vil det være dine bedsteforældre, der vil arve dig.
Lever de heller ikke længere, vil det være disses børn, der skal arve dig. Hvis ingen af disse lever, vil arven tilfalde staten.

Ønsker du indflydelse på, hvordan arven skal fordeles efter dig?

Hvis du ønsker en anden arvefordeling end den arveloven forskriver, er det nødvendigt at oprettes et testamente.
Dine forældre, søskende eller disses børn, er ikke tvangsarvinger, og derfor kan hele arven fordeles helt efter dine ønsker.
Det er eksempelvis muligt med et testamente, at begunstige nogle bestemte familiemedlemmer, som man er særligt knyttet til.
Man kan også vælge at begunstige velgørende organisationer, som kan modtage arv uden at skulle betale boafgift.

OBS!
Man skal være opmærksom på, at hvis man har en samlevende, som man ønsker skal arve, er det stadigvæk nødvendigt at oprette et testamente, da samlevende ikke automatisk arver hinanden.

Boafgift/arveafgift
Ved død betales der en boafgift til staten, inden der kan ske udbetaling til afdødes arvinger.
Ægtefæller er dog undtaget af denne regel, og betaler ikke boafgift efter førsteafdøde ægtefælles død.

Nedenfor kan du se hvad boafgiften er afhængig af hvilken type arving du er:
1. Ægtefæller = kr. 0 i boafgift.
2. Børn (og børnebørn) = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 15 % af den resterende arv.
3. Forældre = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 15 % af den resterende arv.
4. Andre arvinger = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 36,25 %

OBS! Hvis man ønsker at testamentere en andel af arven efter sig til en velgørende organisation, skal organisationen ikke betale boafgift, hvis de arver 30 % af arven eller derover.
Man kan støtte et godt formål samtidig med, at man spare sine arvinger for boafgift ved at lade den velgørende organisation betale afgiften for sin arving

Nedsætning af boafgift

Det er muligt, at nedsætte boafgiften, eller helt fjerne den, på følgende to måder:

1. Ved gaver og gældsbreve (Man har mulighed for at give afgriftsfrie gaver til sin nærmeste familie på op til kr. 64.300 (2018) pr. ægtefælle.

2. Ved at gøre brug af 30 % reglen. 30 %-reglen (også kaldes 30 %-løsningen), er et kaldenavn for en løsning, der giver arvelader mulighed for at begunstige sine arvinger, der betaler den høje boafgift på 36,25 %.

Velgørende organisationer betaler normalt ikke boafgift, og der er derfor flere der vælger, at en velgørende organisation arver (typisk) 30 % af arven, på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo - og tillægsboafgiften for de øvrige arvinger. På den måde kan arvingerne få mere udbetalt i arv samtidig med at man støtter et godt formål.

“30% løsningen” giver en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne – og støtter samtidig velgørenhed.

Gratis rådgivningssamtale

Bliv kontaktet inden for 24 timer af en af vores specialiserede jurister, der står klar med juridisk rådgivning og vejledning til de spørgsmål du måtte have. Det er helt gratis og uforpligtende.
Du kan blandt andet få svar på:

  • Hvordan du med et testamente kan undgå arvestridigheder
  • Hvordan du får kontrol over fordelingen af din formue ved død
  • Hvordan du giver din samlever arveret
  • Hvordan en eventuel ægtefælle eller samlevende skal stilles ved din død
  • Hvordan du kan få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremynigheden, hvis du går bort før børnene bliver myndige
  • Hvordan du kan anvende de særlige regler om nedsættelse af boafgiften
  • Hvordan du/I står stillet ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du kan stille dine særbørn på lige fod med dine egne børn
...og meget mere, kontakt os og vi vil være behjælpelige med at opklare de spørgsmål du måtte have. Det er som sagt helt gratis og uforpligtende.
Gratis rådgivningssamtale