Enlig med børn

testamente enlig

Hvis du lever alene, og har børn, vil det altid være dine børn, der arver dig i lige andele.

Ønsker du en anden arvefordeling, skal du oprette testamente hvor arvebrøken ændres. Dine børn er tvangsarvinger efter dig, og skal mindst arve 25 % af, hvad de skulle have haft arvet efter arveloven. Ved testamente, er der således store muligheder for at fordele arven som du ønsker det.

Selvom du bare ønsker, at dine børn skal arve ligeligt efter dig, som arveloven foreskriver, kan der være andre gode grunde til at oprette testamente. Mange ønsker at sikre sine børn ved at give deres arv som særeje.  

Eksempler på særejeformer:
 • Skilsmissesæreje (bør ikke benyttes)
 • Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje
 • Fuldstændigt særeje
 • Brøkdelssæreje
 • Genstandssæreje
 • Sumsæreje/sumdeling
 • Tidsbegrænset særeje

JuraNord gennemgår gerne tidligere oprettede testamenter, for at sikre, at testamentets indhold, lever op til de nugældende regler og familiens behov. Bestil gratis gennemgang af testamente her

testamente enlig

Båndlæggelse af arv

Hvis du synes det er en god idé, at dine arvinger først får rådighed over arven, når de har nået en bestemt alder, har man mulighed for at båndlægge arven. Det er muligt med et testamente, at båndlægge arven, så arven helt eller delvist fastfryses indtil arvingen når en alder, hvor det er nemmere at administrere en sådan udbetaling.
Det kan eksempelvis være, når vedkommende er fyldt 21 år.
Båndlæggelsen indebærer, at arvingen ikke kan råde over kapitalen, men alene hæve renten. Der kan endvidere ikke iværksættes kreditorforfølgning mod arven for arvingens gæld, så længe båndlæggelsen varer.

Boafgift/arveafgift

Ved død betales der en boafgift til staten.

En bo- eller tillægsboafgift til staten. Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der arver. 

Nedenfor kan du se boafgiftens størrelse: 

 • Ægtefæller: ingen boafgift
 • Ugifte samlevende: 15 % (ved udvidet samlevertestamente/2 års krav)
 • Børn/forældre: 15 % (dog bundfradrag 2020 kr. 301.900)
 • Andre arvinger: 36,25 %
 • Godgørende foreninger: ingen boafgift (såfremt foreningen er på Skats liste over afgiftsfritagede foreninger (se www.skat.dk)) 

Bliv kontaktet