Ægtefæller uden børn

Lever du i et ægteskab, og har du ingen børn?

Hvis du er gift, og du ikke har børn, vil hele arven efter den af jer der dør først, tilfalde den anden ægtefælle.

Ønsker I som ægtefæller, at have indflydelse på, hvem der skal arve, når den sidste af jer er gået bort, er det nødvendigt at oprette et testamente.
Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at hvis I ikke har nogle nære slægtninge, vil arven tilfalde statskassen, når I begge er gået bort.

Nære slægtninge
Hvis I ingen børn eller forældre har, og I begge går bort, vil arvemodtageren efter den af jer der bliver længstlevende, skulle betale en boafgift på 36,25 % af arven efter jer.
For at undgå ens arvinger skal betale denne høje boafgift, kan man oprette et testamente, hvor man støtter et godt formål samtidig med, ens arvinger sparer boafgiften
Det kan man fordi velgørende organisationer ikke betaler boafgift.
Ved at lade en velgørende organisation betale for ens arvingers boafgift, kan man støtte et godt formål samtidig med, at ens arvinger kan få mere ud af arven efter en.

Eksempel:
Karsten og Hanne er gift, og har ingen børn.
Karsten og Hanne bor i hus, og har en samlet formue på 4 millioner kroner.
Den dag den ene af ægtefællerne går bort, arver den anden ægtefælle denne formue, fordi de ingen børn har.
Karsten og Hanne har i deres testamente valgt, at deres søskende skal arve dem, den dag de begge er gået bort.

For at deres søskende kan spare den høje boafgift på 36,25 % - som de normalt skal betale - har Karsten og Hanne valgt, at testamentere 30 % af arven, til Kræftens Bekæmpelse.

De resterende 70 % (kr. 2,8 mio.) tilfalder ægteparrets søskende til lige deling.

Idet Kræftens Bekæmpelse ikke betaler boafgift, betinges arven til den velgørende organisation af, at Kræftens Bekæmpelse betaler for de øvrige arvingers (søskendes) boafgift på 36,25 %

Arvingerne får derfor væsentlig mere udbetalt af arven samtidig med, at ægteparret støtter et godt formål.

Særeje
Med et testamente kan man samtidig bestemme, hvordan arven skal tilgå ens arvinger. F.eks. ved at lade arven tilgå dem som særeje. Normalt skal man som ægtefæller dele hele den fælles formue ligeligt, hvis man skal skilles. Ved at oprette et testamente med særeje til ens arvinger, sikrer du dine arvinger ikke skal dele arven efter dig, i tilfælde af, de en dag skulle skilles.

Båndlæggelse af arv
Man kan også båndlægge arven, så arvingen først har råderet over arven, når personen har en passende alder til at administrere arven.

Boafgift/arveafgift
Ved død betales der en boafgift til staten inden der kan ske udbetaling til afdødes arvinger. Ægtefæller er dog undtaget af denne regel, og betaler ikke boafgift efter førsteafdøde ægtefælles død.

Nedenfor er oplistet boafgiften afhængig af, hvilken type arving der er tale om:
1. Ægtefæller= kr. 0,- i boafgift.
2. Børn (og børnebørn) = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 15 % af den resterende arv.
3. Forældre = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 15 % af den resterende arv.
4. Andre arvinger = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 36,25 %.

OBS! Hvis man ønsker at testamentere en andel af arven efter sig til en velgørende organisation, skal organisationen ikke betale boafgift, hvis de arver 30 % af arven eller derover.
Man kan støtte et godt formål samtidig med, at man sparer sine arvinger for boafgift ved at lade den velgørende organisation betale afgiften for sin arving

Gratis rådgivningssamtale

Bliv kontaktet inden for 24 timer af en af vores specialiserede jurister, der står klar med juridisk rådgivning og vejledning til de spørgsmål du måtte have. Det er helt gratis og uforpligtende.
Du kan blandt andet få svar på:

  • Hvordan du med et testamente kan undgå arvestridigheder
  • Hvordan du får kontrol over fordelingen af din formue ved død
  • Hvordan du giver din samlever arveret
  • Hvordan en eventuel ægtefælle eller samlevende skal stilles ved din død
  • Hvordan du kan få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremynigheden, hvis du går bort før børnene bliver myndige
  • Hvordan du kan anvende de særlige regler om nedsættelse af boafgiften
  • Hvordan du/I står stillet ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du kan stille dine særbørn på lige fod med dine egne børn
...og meget mere, kontakt os og vi vil være behjælpelige med at opklare de spørgsmål du måtte have. Det er som sagt helt gratis og uforpligtende.
Gratis rådgivningssamtale