Testamente til samlevende med børn

Lever du i et parforhold, og har du børn?

Hvis du lever i et papirløst parforhold, arver I intet efter hinanden. Det kan have store konsekvenser for den der står efterladt tilbage, og derfor bør du overveje et udvidet samlevertestamente.

Udvidet samlevertestamente
Et udvidet samlevertestamente kan være løsningen på mange af de problemer der ellers kan opstå den dag du eller din samlever går bort.
Det kan betyde forskellen på, om den der efterlades tilbage, har råd til at blive boende i det fælles hjem og har råd til at forsørge børnene, eller om de bliver tvunget til at sælge og leve i økonomisk uvished.
En sådan unødvendig byrde, kan I blive fri for at skulle forholde jer til ved, i rette tid at tilgodese hinanden i et udvidet samlevertestamente.

Et udvidet samlevertestamente stiller jer, som var I ægtefæller med fuldstændigt særeje i arvelovens forstand. Der tillægges blandt andet en arveret til halvdelen af arven efter den af jer der går bort først. Det kan gøre en stor forskel, i forhold til den økonomi længstlevende bliver efterladt med. Du kan få et overblik over hvordan I bliver, eller kan blive stillet her:
1. Intet testamente = Samlever arver intet. Børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre bedsteforældres børn eller staten arver alt.
2. Almindeligt testamente = I kan tilgodese hinanden med op til 75% af det i efterlader jer. Børn har krav på 25% af den samlede arv.
3. Udvidet samlevertestamente = I kan tilgodese hinanden med op til 87,5% af det i efterlader jer. Børn har krav på 12,5% af den samlede arv.

Uanset hvad I vælger, kan i samtidigt vælge hvordan i ønsker at tilgodese jeres børn, den dag ingen af jer er her mere. I det tilfælde at én af jer, eller i begge, har særbørn, kan der opstå en skævvridning af den arv de hver især modtager, afhængigt af hvem af jer der går bort først.

Der kan også opstå det problem, at børnene arver alt efter den der går bort først, og indtil barnet fylder 18 år, er midlerne båndlagt, og kan derfor ikke anvendes til forsørgelse.

De problemer kan også løses ved oprettelse af et testamente, hvor i selv bestemmer hvem der skal arve hvor meget og hvornår. Vælger I at tilgodese den længstlevende, har denne mulighed for at anvende arven til børnenes forsørgelse, og har endda mulighed for at give dem gaver.

Betingelser for et udvidet samlevertestamente
For at det udvidede samlevertestamente er gyldigt, skal I bo sammen på det tidspunkt hvor den første af jer går bort.

Derudover skal I enten vente, have eller have haft børn sammen, eller have boet sammen de sidste 2 år.

Har I endnu ikke boet sammen i 2 år, eller har I endnu ikke overvejet børn, så træder det udvidede samlevertestamente blot i kraft den dag en af delene gør sig gældende.

Med et testamente kan I frit bestemme, hvordan arven skal fordeles. Med et udvidet samlever testamente, kan man endda stilles, som var man ægtefæller.

Boafgift/arveafgift


Ved død betales der en boafgift til staten, inden der kan ske udbetaling til afdødes arvinger.
Ægtefæller er dog undtaget af denne regel, og betaler ikke boafgift efter førsteafdøde ægtefælles død.

Nedenfor kan du se hvad boafgiften er afhængig af hvilken type arving du er:
1. Ægtefæller = kr. 0 i boafgift.
2. Børn (og børnebørn) = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 15 % af den resterende arv.
3. Forældre = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 15 % af den resterende arv.
4. Andre arvinger = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 36,25 %

OBS! Hvis man ønsker at testamentere en andel af arven efter sig til en velgørende organisation, skal organisationen ikke betale boafgift, hvis de arver 30 % af arven eller derover.
Man kan støtte et godt formål samtidig med, at man spare sine arvinger for boafgift ved at lade den velgørende organisation betale afgiften for sin arving

Nedsætning af boafgift
Det er muligt, at nedsætte boafgiften - eller helt fjerne den, på følgende to måder:
1. Hvis man indgår ægteskab med hinanden (Hvis man ikke er gift, kan man tilføje en bestemmelse i sit testamente om, at testamentet også skal gælde, hvis man en dag gifter sig. På den måde, behøver man ikke tage beslutningen om ægteskab fra den ene dag til den anden
2. Ved gaver og gældsbreve. (Man har mulighed for at give afgriftsfrie gaver til sin nærmeste familie på op til kr. 64.300 (2018) pr. ægtefælle.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale, med en af vores jurister her

Har I husket forsikringer og pensioner?

Generelt anses en samlever for at være ”nærmeste pårørende,” hvis man venter, har – eller har haft et fælles barn eller levet sammen i to år. Dette gælder dog ikke nødvendigvis for enhver af de pensioner og forsikringer, som man allerede havde før den 1. januar 2008.
Det er derfor vigtigt at sørge for at indsætte sin samlever som begunstiget for disse (også ATP), hvis man ønsker sin samlever skal have denne udbetalt.

Gratis rådgivningssamtale

Bliv kontaktet inden for 24 timer af en af vores specialiserede jurister, der står klar med juridisk rådgivning og vejledning til de spørgsmål du måtte have. Det er helt gratis og uforpligtende.
Du kan blandt andet få svar på:

  • Hvordan du med et testamente kan undgå arvestridigheder
  • Hvordan du får kontrol over fordelingen af din formue ved død
  • Hvordan du giver din samlever arveret
  • Hvordan en eventuel ægtefælle eller samlevende skal stilles ved din død
  • Hvordan du kan få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremynigheden, hvis du går bort før børnene bliver myndige
  • Hvordan du kan anvende de særlige regler om nedsættelse af boafgiften
  • Hvordan du/I står stillet ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du kan stille dine særbørn på lige fod med dine egne børn
...og meget mere, kontakt os og vi vil være behjælpelige med at opklare de spørgsmål du måtte have. Det er som sagt helt gratis og uforpligtende.
Gratis rådgivningssamtale