Testamente til samlevende uden børn

Lever du i et parforhold, og har du ingen børn?

Hvis du lever i et såkaldt papirløst forhold, og du ingen børn har, vil din samlever ikke arve dig automatisk. Dette gælder uanset hvor længe I har boet sammen.


Hvis der ikke er skrevet et testamente, vil det være ens forældre, der arver alt efter dig.
Har man som samlevende eksempelvis købt en ejendom i lige sameje, kan det have store konsekvenser for den efterladte samlever, hvis der ikke er oprettet et testamente, hvor man sikrer hinanden bedst muligt.
I værste fald kan det betyde, at den efterladte samlever er nødsaget til at sælge den hidtidige fælles bolig, fordi arven, skal udbetales til afdødes forældre.

Hvis forældrene ikke længere er i live, vil arven i stedet gå til afdødes søskende. Er der heller ingen søskende, vil arven tilkomme afdødes bedsteforældre eller deres børn - hvis bedsteforældrene heller ikke lever længere.
En fætter eller kusine vil aldrig arve efter arveloven. Hvis der ikke er nogen til at arve, vil arven tilfalde staten.


For at sikre sin samlever bedst muligt, er man derfor nødt til at oprette et testamente.

Misforståelsen blandt ugifte samlevende

Vi oplever desværre rigtig mange tilfælde på, at klienter fejlagtigt tror, at fordi man har boet sammen i mere end to år eller har børn sammen, arver man automatisk hinanden. Det er desværre ikke korrekt.
Med den nye arvelov fra 2008 blev det muligt for ugifte samlevende, at lave et udvidet samlevertestamente, så samlevende nu kan arve hinanden - fuldstændig på lige fod som var de ægtefæller.
Med et udvidet samlevertestamente har man mulighed for, at testere hele formuen til hinanden, hvis I ingen børn har. Har I børn kan man testere 7/8 til hinanden.

OBS!
Man skal være opmærksom på, at selvom man som samlevende opretter et testamente, vil den efterlevende samlever ikke slippe for at betale en boafgift af afdødes formue til staten - modsat ægtefæller der ikke betaler boafgift.
Boafgiften - også kendt som arveafgiften - er for samlevende på 15 %.
Hvis man er usikker på, hvorvidt man ønsker at gifte sig, er det altid en mulighed at få skrevet i sit testamente, at testamente også skal være gældende, hvis I indgår ægteskab. På den måde slipper i for senere at oprette et nyt testamente, men samtidig gøre brug af fordelene.

Boafgift/arveafgift


Ved død betales der en boafgift til staten, inden der kan ske udbetaling til afdødes arvinger.
Ægtefæller er dog undtaget af denne regel, og betaler ikke boafgift efter førsteafdøde ægtefælles død.

Nedenfor kan du se hvad boafgiften er afhængig af hvilken type arving du er:
1. Ægtefæller = kr. 0 i boafgift.
2. Børn (og børnebørn) = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 15 % af den resterende arv.
3. Forældre = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 15 % af den resterende arv.
4. Andre arvinger = kr. 0,- af de første kr. 289.000,- (2018), herefter 36,25 %

OBS! Hvis man ønsker at testamentere en andel af arven efter sig til en velgørende organisation, skal organisationen ikke betale boafgift, hvis de arver 30 % af arven eller derover.
Man kan støtte et godt formål samtidig med, at man spare sine arvinger for boafgift ved at lade den velgørende organisation betale afgiften for sin arving

Nedsætning af boafgift
Det er muligt, at nedsætte boafgiften - eller helt fjerne den, på følgende to måder:
1. Hvis man indgår ægteskab med hinanden (Hvis man ikke er gift, kan man tilføje en bestemmelse i sit testamente om, at testamentet også skal gælde, hvis man en dag gifter sig. På den måde, behøver man ikke tage beslutningen om ægteskab fra den ene dag til den anden
2. Ved gaver og gældsbreve. (Man har mulighed for at give afgriftsfrie gaver til sin nærmeste familie på op til kr. 64.300 (2018) pr. ægtefælle.

Har I husket forsikringer og pensioner?

Generelt anses en samlever for at være ”nærmeste pårørende,” hvis man venter, har – eller har haft et fælles barn eller levet sammen i to år. Dette gælder dog ikke nødvendigvis for enhver af de pensioner og forsikringer, som man allerede havde før den 1. januar 2008.
Det er derfor vigtigt at sørge for at indsætte sin samlever som begunstiget for disse (også ATP), hvis man ønsker sin samlever skal have denne udbetalt.

Gratis rådgivningssamtale

Bliv kontaktet inden for 24 timer af en af vores specialiserede jurister, der står klar med juridisk rådgivning og vejledning til de spørgsmål du måtte have. Det er helt gratis og uforpligtende.
Du kan blandt andet få svar på:

  • Hvordan du med et testamente kan undgå arvestridigheder
  • Hvordan du får kontrol over fordelingen af din formue ved død
  • Hvordan du giver din samlever arveret
  • Hvordan en eventuel ægtefælle eller samlevende skal stilles ved din død
  • Hvordan du kan få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremynigheden, hvis du går bort før børnene bliver myndige
  • Hvordan du kan anvende de særlige regler om nedsættelse af boafgiften
  • Hvordan du/I står stillet ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du kan stille dine særbørn på lige fod med dine egne børn
...og meget mere, kontakt os og vi vil være behjælpelige med at opklare de spørgsmål du måtte have. Det er som sagt helt gratis og uforpligtende.
Gratis rådgivningssamtale