Uskiftet bo

Hvad er uskiftet bo?

Når en person som lever i ægteskab dør, kan den efterlevende ægtefælle, under visse betingelser sidde i uskiftet bo med afdødes børn. Det betyder at afdødes børn ikke får den arv de ellers skulle have haft, men at længstlevende ægtefælle forvalter børnenes arv. Når afdødes dødsbo på denne måde ikke bliver ”skiftet” (dvs. fordelt mellem arvingerne), kaldes det et ”uskiftet bo”. Den lænsgtlevende ægtefælle kan som udgangspunkt sidde i uskiftet bo resten af livet – eller indtil vedkommende f.eks. vil giftes igen. Det er dog ikke altid muligt at sidde i uskiftet bo. JuraNord  rådgiver dig nærmere herom. 

Uskiftet bo – pas på!

Tidligere var der kutyme for, at længstlevende ægtefælle var bedst stillet, ved at sidde i uskiftet bo med førstafdødes livsarvinger. Efter arveloven er ændret, holder denne myte ved. Vi oplever ofte, at gamle testamenter ikke er ændret i forhold til de nugældende arveregler, hvor uskiftet bo meget sjældent kan anbefales. 

I mange tilfælde, herunder hvor ægtefæller i god tid inden dødsfaldet har sikret ægtefællen med et testamente og/eller ægtepagt, vil et skifte af boet med børnene klart være at foretrække. Der er mange rådighedsmæssige og skattemæssige årsager til at undgå uskiftet bo. 

Reglerne om uskiftet bo skal ses i sammenhæng med reglerne om henholdsvis skattefrie og skattepligtige dødsboer. Det er afgørende for arvingerne, at benytte reglerne optimalt.  

JuraNord rådgiver uforpligtende om reglerne om uskiftet bo, både ved oprettelse af testamente, gennemgang af tidligere oprettede testamenter  og i forbindelse med skifte af dødsboer

Det er vigtigt, at man søger rådgivning inden valget om skifteform meddeles til skifteretten.  

Bliv kontaktet