Værgemål

Hvad er et værgemål?

Statsforvaltningen kan som myndighed tilbyde iværksættelse af et værgemål, som hjælp til varetagelse, af personlige og/eller økonomiske interesser, for mennesker uden eller nedsat handleevne som fx følger af en demenslidelse.

En værgemålssag er en længere proces, da det er en vidtgående beslutning, at fratage et menneske egne beføjelser i personlige og økonomiske forhold.

Der er mange krav i lovgivningen der skal være opfyldt, og der skal en lang række oplysninger til, sagsbehandlingen tager derfor omkring 6 måneder, - nogle længere nogle kortere tid.

Man kan som menneske selv søge om et værgemål, det kan være ens pårørende eller fx offentlige aktører som kommunen.

Da værgemål er en omfattende og tidskrævende proces, kan oprettelse af en fremtidsfuldmagt være en god ide, da man selv kan træffe beslutninger om, hvem og hvordan ens personlige og eller økonomiske interesser skal forvaltes, såfremt man en dag ikke selv er i stand til det.

Ønsker du at læse mere om fremtidsfuldmagter, kan du trykke her.

Gratis rådgivningssamtale